01
เรามักจะพบว่านักเรียน ที่ก่อนติวเตอร์ไปสอนพิเศษ จะทำโจทย์ปัญหาไม่ได้ ทั้งๆที่เข้าใจและบวกลบตัวเลขได้ดี ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของโจทย์เพื่อ เปลี่ยนเป็นตัวเลขเพื่อหาคำตอบได้คะ ติวเตอร์พี่จุฬาหัวกระทิ ที่รับสอนพิเศษตามบ้าน จะไปสอน ดังนั้นบทเรียนนี้ เราจึงสอนวิธีและขั้นตอนการคิด เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นหลักในการทำโจทย์ปัญหา เราจะเรื่มต้นกันที่โจทย์ปัญหา การบวกก่อนคะ ขั้นนำและขั้นทบทวน การเริ่มต้นสอนทุกครั้ง คุณครูต้องสอนขั้นนำเพื่อให้นักเรียนเกิดความพ่อนคลายและมีส […]

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก การลบ และการบวกลบระคน


22
            วันนี้คุณกุ้ง ซึ่งเป็นผู้ปกครองของน้องบาส ได้โทรเข้ามาติดต่อหาสถาบันจุฬาหัวกะทิ ให้หาติวเตอร์ Pat 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.6 โดยให้ติวเตอร์สอนแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางทีมงานจุฬาหัวกะทิของเรายินดีมากเลยค่ะ ทางทีมงานติวเตอร์ได้ให้ พี่บอม ติวเตอร์ใจดี สอนสนุกเข้ากับเด็กได้ดีมาก ซึ่งพี่บอม จบปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มีเทคนิคในการสอนน้อง และประสบการณ์สอนน้องมาโดยตรง ซึ่งตรงกับความต้องการผู้ปกครองมาก ในการเรียนครั้งนี้ ผู้ […]

น้องบาส ม.6 เรียนวิชา Pat 1


45
           วันนี้น้องครีม ได้ทำการติดต่อเข้ามาหาสถาบันจุฬาหัวกะทิ ให้ทำการหาติวเตอร์วิชา Sat math มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ม.5 โดยการเรียนแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางทีมงานติวเตอร์จุฬาหัวกะทิของเรายินดีมากเลยค่ะ ทางทีมงานได้ให้พี่อั๋น โทรคุยกับน้องและมีการนัดวันสอนกันเรียบร้อย ติวเตอร์ใจดี สอนสนุก เพิ่มคะแนน ตะลุยคลังข้อสอบ และเน้นแก้โจทย์ไว ซึ่งพี่อั๋นจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ จบปริญญาโท มหาวิทยาลัยจุฬา ภาควิชาพาณิชยศาสตร์เเละการบัญ […]

น้องครีม ม.5 เรียนวิชา Sat Math1623319048681
                 สวัสดีคะ วันนี้คุณแม่น้องมุก ทำการติดต่อเข้ามาหาสถาบันจุฬาหัวกะทิ ให้หาติวเตอร์วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ม.4 โดยให้ติวเตอร์เข้าสอนที่บ้าน ซอย รามคำแหง 152 ในการเรียนครั้งนี้ ทางคุณแม่รีเควส ให้ทางติวเตอร์สอนน้องตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพราะเป็นเนื้อหาในส่วนของความรู้เบื้องต้นในวิชาฟิสิกส์ ทางทีมงานจุฬาหัวกะทิ ได้ส่งติวเตอร์ไปสอนที่บ้าน ได้ส่งพี่ฉัตร ติวเตอร์สอนสนุกและเข้าใจง่าย ซึ่งพี่ฉัตร จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ ภาควิชาวิศวกรรมศาส […]

น้องมุก ม.4 เรียนวิชาฟิสิกส์


1622281093423
         สวัสดีคะ วันนี้คุณจินดาเป็นผู้ปกครองน้องบลู ได้ติดต่อเข้ามาหาสถาบันติวเตอร์จุฬา ให้หาติวเตอร์วิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 3 โดยให้ติวเตอร์เข้าสอนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเรียนครั้งนี้ ทางคุณแม่รีเควส ให้ทางติวเตอร์สอนน้องตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพราะน้องยังอ่าน เขียนไม่ค่อยได้ ทางทีมงานติวเตอร์ ส่งติวเตอร์ไปสอนที่บ้าน ได้ส่งพี่เมย์ ติวเตอร์สอนสนุกและเข้าใจง่าย ซึ่งพี่เมย์ จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย ซึ่งตรงกับความต้องการผู้ปกครองมาก ผู้ […]

น้องบลู อนุบาล 3 เรียนวิชาภาษาไทย


1621483484781
                  สวัสดีค่ะ ทางทีมงานติวเตอร์จุฬาหัวกะทิ ได้จัดทีมงานติวเตอร์ติวภาษาฝรั่งเศส ให้คุณพลอยชมพู ทางผู้เรียนได้แจ้งทีมงานเราว่า ต้องการให้สอนภาษาฝรั่งเศส โดยเน้นฟัง อ่าน เขียน และสื่อสารเข้าใจ โดยเรียนแบบออนไลน์ ในการเรียนครั้งนี้ ทางผู้เรียนให้ทางติวเตอร์เตรียมเนื้อหาการสอน และระบุให้ติวเตอร์เน้นสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศส ทางทีมงานติวเตอร์ได้ส่งพี่นวล ติวเตอร์สอนสนุกและเข้าใจง่าย ซึ่งพี่นวล จบปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับคว […]

คุณพลอยชมพู เรียนภาษาฝรั่งเศส1620896528104
                      สวัสดีค่ะ วันนี้ได้จัดทีมงานติวเตอร์จุฬาหัวกะทิ ติววิชาคณิต ม.4 Gifted ให้น้องเน ผู้ปกครองน้องเนได้แจ้งทีมงานเราว่า ต้องการติวเตอร์สอนวิชาคณิต ม.4 ห้อง Gifted เนื่องจากน้องอ่อนคณิตศาสตร์มาก และเนื้อหาค่อนข้างยากมาก เลยหาติวเตอร์ให้ช่วย ติวน้องแบบออนไลน์ ในการเรียนครั้งนี้ คุณแม่น้องเนรีเควส ให้ทางติวเตอร์เตรียมเนื้อหา ในการสอนน้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของน้องระดับชั้น ม.4 โดยส่งพี่ท็อป ติวเตอร์สอนสนุกและเข้าใจง่าย และมีประสบการณ์มาก และเวลาได้พอดีเลย ซึ่งพี่ท็อ […]

น้องเน ม.4 เรียนวิชาคณิต


1620198667786
                วันนี้ทีมงานติวเตอร์จุฬากะทิ ได้จัดทีมงานติวเตอร์ติววิชา ชีวเคมี ม.5 ภาคอินเตอร์ ให้น้องไปร์ ซึ่งเป็นน้องผู้เรียน ผู้ปกครองได้แจ้งทีมงานเราว่า ต้องการให้สอนวิชา ชีวเคมี ภาคอินเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ม.5 จัดส่งติวเตอร์ให้เข้าไปดูแลน้องถึงที่บ้าน หมู่บ้านไพรเวทเนอวานา ลาดพร้าว ตรงข้าม เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ในการเรียนครั้งนี้ ทางคุณแม่รีเควส ให้ทางติวเตอร์เตรียมเนื้อหา แนวข้อสอบ เพื่อเตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ทางทีมงานติวเตอร์ส่งติวเตอร์ไปสอนที่บ้าน […]

น้องไปร์ ม.5 เรียนเสริมวิชาชีวเคมี


น้องพั้น ม.5 เรียนพิเศษ
          วันนี้น้องพั้น เป็นน้องผู้เรียน ได้ทำการติดต่อเข้ามาหาสถาบันจุฬาหัวกะทิ ให้หาติวเตอร์วิชา Sat Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.5 โดยการเรียนแบบออนไลน์ ทางน้องพั้น รีเควสมาว่า ต้องการทำคะแนนให้ได้มากที่สุด เพื่อใช้ยื่นเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ทางทีมงานติวเตอร์จุฬาหัวกะทิของเรายินดีมากเลยค่ะ ทางทีมงานติวเตอร์ได้ส่งพี่เก๋ ติวเตอร์ใจดี และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน SAT Math โดยตรง ติวเตอร์เก๋ เรียนจบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้เรียนมาก ในการเร […]

น้องพั้้น ม.5 เรียนวิชา Sat mathน้องเอิงเรียนพิเศษ
                     วันนี้น้องเอิง ซึ่งเป็นน้องคนเรียน ได้ทำการติดต่อเข้ามาหาสถาบันจุฬาหัวกะทิ ให้หาติวเตอร์วิชา Gat Eng ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.6 น้องเอิง เป็นน้องผู้เรียน รีเควส ให้ทางสถาบันหาติวเตอร์ที่สอน Gat Eng เน้นสอบเข้ามหาลัย โดยให้ติวเตอร์เข้าไปสอนน้องที่ สยาม ทางทีมงานจุฬาหัวกะทิของเรายินดีมากเลยค่ะ ทางทีมงานติวเตอร์ส่งติวเตอร์ไปสอนที่บ้าน ได้ส่งพี่โย ติวเตอร์น่ารัก สอนสนุกเข้าใจง่าย ซึ่งพี่โยจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ ภาควิชามนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ติวเตอร์มีปร […]

น้องเอิง ม.6 อยากเรียน Gat Eng


น้องปันเรียนวิชาอังกฤษ
                               สวัสดีคะ วันนี้คุณพ่อน้องปัน ได้ทำการติดต่อเข้ามาหาสถาบันจุฬาหัวกะทิ ให้หาติวเตอร์วิชาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ ป.5 น้องปันเป็นน้องผู้เรียน คุณพ่อน้องเลยรีเควส ให้ทางสถาบันติวเตอร์จุฬาหัวกะทิหาติวเตอร์ที่เก่งในเรื่องของแกรมม่า เพราะน้อง ค่อนข้างอ่อนในเรื่องของแกรมม่ามาก โดยให้ติวเตอร์เข้าไปสอนน้องถึงที่บ้าน หมู่บ้านฮาบิเทีย ทาวน์โฮม ซอย 29 ถ.เลียบคลองสอง ใกล้ ซาฟารีเวิลด์ ทางทีมงานติวเตอร์จุฬาหัวกะทิของเรายินดีมากเลยค่ะ ทางทีมงานติวเตอร์ส่งติวเตอร์ไปสอ […]

น้องปัน เรียนอังกฤษ เสริม ป.5


น้องคิน เรียนภาษาไทย
              สวัสดีค่ะ คุณเก๋ได้ติดต่อเข้ามาหาทางทีมติวเตอร์จุฬาหัวกะทิ ให้ช่วยหาติวเตอร์วิชาภาษาไทยให้น้องคิน ผู้ปกครองได้แจ้งทีมงานเราว่า อยากเรียนเสริมให้น้อง เพราะที่ ร.ร.เรียนน้อยมาก น้องเขียน ก-ฮ หัวยังกลับด้านอยู่เลยค่ะ ทางทีมติวเตอร์จุฬาหัวกะทิ ได้ส่งติวเตอร์ชื่อเมย์ ให้เข้าไปสอนที่บ้าน โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม ซอยหลานหลวง 5 ใกล้ ตลาดโบ๊เบ๊ ติวเตอร์น่ารัก สอนสนุกเข้าใจง่าย พี่เมย์เรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทมหาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย ซึ่งตรงกับความต้องการผู้ปกครองมาก ในกา […]

ภาษาไทย อนุบาล 3 เรียนพื้นฐานติวภาษาไทย เข้าม.1
                  สวัสดีค่ะ ทางทีมงานติวเตอร์พี่จุฬาหัวกะทิ วันนี้ได้จัดทีมงานติวเตอร์ติวเน้นแนวข้อสอบให้น้องเอ็มเจ ผู้ปกครองได้แจ้งทีมงานเราว่า ต้องการติวเตอร์ ที่สามารถสอนได้ 3 วิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม สำหรับน้อง ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ป.6 นั้นเอง ให้เตรียมพื้นฐาน และปรับพื้นฐานให้น้องเอมเจเก่งยิ่งขึ้น และเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณพ่อน้องเอ็มเจแจ้งเราว่า วิชาภาษาอังกฤษ ให้เน้นตั้งแต่พื้นฐาน เพราะน้องค่อนข้างอ่อน เน้นการพูด และ Grammar พื้นฐานเป็นหลัก วิชาภาษาไทย อยากให้สอนเสริมเนื้อหาที่โร […]

อังกฤษ ไทย และ สังคม ป.6 สอบเข้าม.1


น้องเจแปน อยากเรียนคณิตเสริม ป.5
น้องเจแปน อยากเรียนคณิตเสริม ป.5 วันนี้คุณหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ปกครองของน้องเจแปน ได้ติดต่อมาหาสถาบันเรา ให้ช่วยติดต่อหาติวเตอร์ไปสอนน้องที่บ้าน คุณแม่น้องรีเควส ให้ทางสถาบันติวเตอร์จุฬาหัวกะทิ จัดส่งติวเตอร์ให้เข้าไปดูแลน้องถึงที่บ้าน เดอะพาร์คแลนด์ เพชรเกษม 56 ใกล้ ซีคอนบางแค ทางทีมงานติวเตอร์จุฬาหัวกะทิของเรายินดีมากเลยค่ะ ทางทีมงานติวเตอร์ส่งติวเตอร์ไปสอนที่บ้าน ได้ส่งพี่เบ๊น ติวเตอร์น่ารัก สอนสนุกเข้าใจง่าย ซึ่งพี่เบ๊นสอนอยู่มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวะกรรมศาสตร์ ซึ่งตรงกับความต้องการผู้ปกครอง […]

น้องเจแปน อยากเรียนคณิตเสริม ป.5


01
ตามที่เว็บไซต์สถาบันกวดวิชาจุฬาหัวกะทิติวเตอร์ (พพ.จุฬาหัวกะทิ.com) ได้นำรูปภาพของ คุณชนะ รวมพลังเอก (ครูเล้ง) ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับติวเตอร์ของสถาบันฯ มาทำสื่อโฆษณาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าของภาพและ บุคคลในภาพ และได้นำมาโพสต์ในสื่อโชเซียล Facebook เพจจุฬาหัวกะทิติวเตอร์ และเว็บไซต์ www.จูฬาหัวกะทิ.com ตั้แต่ พศ. 2556 นั้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อซื่อเสียงและทำให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจผิดว่าครูเล้งที่เป็นเจ้าของ ภาพเป็นทีมติวเตอร์ของสถาบันฯ ซึ่งบัดนี้ทางสถาบันฯ ได้ทำการลบรูปภาพทั้งหมดออกจ […]001GATENG
รับสอน gat ติว gat Eng เรียนพิเศษ gat Eng กับติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ ฯลฯ ติวข้อสอบ gat สอนแกตตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ gat อังกฤษ สอนข้อสอบ gat อังกฤษ เทคนิค ทำข้อสอบ GAT อังกฤษ     เทคนิคและวิธีการสอน เน้นการสอนแบบทำความเข้าใจและตะลุยข้อสอบ ในประวัติศาสตร์การสอบ GAT ENG Techniques ในการทำข้อสอบทุกประเภทโดยละเอียด เน้นจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน เสริมทักษะในการทำข้อสอบให้ไว แม่นยำ ตรงจุด สอนแบบละเอียด ไม่เข้าใจ สามารถปรึกษา ส่วนตัวได้ตลอด   เนื้อหา GAT ENG GAT ความถนัดทั่วไป ส่วนที่ 1 การอ่า […]

รับติว GAT ENGรับสอนภาษาฝรั่งเศส
รับสอนภาษาฝรั่งเศส 😛  ติวเตอร์จุฬามีบริการ เรียนภาษาฝรั่งเศสตัวต่อตัว เปิดสอนหลักสูตร ทุกระดับตั้งแต่ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ไปจนถึง สอบวัดระดับทางภาษา และ ติว PAT7 ภาษาฝรั่งเศษให้น้องๆที่ต้องการนำไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ สามารถเลือกวัน และเวลาที่สะดวกเรียนได้ทุกวัน นัดสถานที่ได้ตามความต้องการ  😀 การเรียนภาษาฝรั่งเศสตัวต่อตัว สามารถเลือกเรียนกับรุ่นพี่ที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ ประเทศฝรั่งเศส หรือมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยตรง และยังมี ติวเตอร์จากพี่จุฬาอักษรศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศษ มาให้เลือกต […]

เรียนภาษาฝรั่งเศสตัวต่อตัว กับติวเตอร์อักษรจุฬา ติว PAT7