ติวเตอร์พี่พลอย จุฬา


tutorprofileploy

ติวเตอร์พี่พลอย จบวิทยาศาสตร์จากจุฬา ด้วยประสบการสอนพิเศษมากมาย ว่าด้วยวิชา วิทย์ ม.ต้น เตรียมทหาร คณิตศาสตร์ ม.4 ep ฟิสิกส์ ม.4 สายวิทย์ สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ และภาษอังกฤษวัยทำงาน ที่ผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษ สามารถจองคอร์สสอนพิเศษภาษาอังกฤษได้ และวิชาสายคำนวณ วิทย์-คณิต ม.4-ม.6 สามารถนัดพี่พลอยได้สอนลงตารางสอนได้นะค่ะ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี จบการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลังสูตรติวเตอร์รับสอนพิเศษ

 • ประถมศึกษา ป.1-ป.6
 • มัธยมศึกษา ม.ต้น (ม.1-ม.3)
 • มัธยมศึกษา ม.ปลาย (ม.4-ม.6)
 • ระดับอุดมศึกษา (ปี1 – ปี2)
 • English Program
 • International

ปัจจุบันรับสอนวิชา

 • ไทย สังคม ม.6
 • คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ep ป.5
 • คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ep ป.4

รับสอนวิชาด้านภาษา

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย

ด้านคำนวณ

 • แคลคูลัส
 • คณิตศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์ทั่วไป

ด้านวิทยาศาสตร์

 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป (วิทยาศาสตร์กายภาพ)
 • ชีววิทยา
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น เน้นสนทนา และ จำตัวอักษร คำศัพท์ เน้นการเรียนแบบเล่น เน้นสนุกสนาน และ ใช่สื่อการ สอนที่หลากหลายกับเด็กทำให้เด็กมีความสนใจเรียน เกิดความสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ ทำให้น้องซัน อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นและ ไม่กลัวการเรียนพิเศษ