ติวเตอร์คัดพิเศษ


tutoring
หาติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน
อยากเรียนพิเศษที่บ้าน ปรึกษาทีมงานจุฬาหัวกะทิติวเตอร์ ติวถึงบ้านตัวต่อตัว คุณภาพด้วยการคัดผู้สอนส่งให้ไปติวแบบตัวต่อตัวดูแลได้ทุกวิชา ผู้ปกครองไว้ใจได้ด้วยประสบการณ์ติว ทั้งเนื้อหาที่โรงเรียน และเนื้อหาล่วงหน้าแนวข้อสอบมีการคัดเลือกผู้สอนเป็นอย่างดี พร้อมจัดครูสอนพิเศษให้แบบมืออาชีพ มีให้ผู้ปกครอง และนักเรียนเลือกเรียนได้หลายหลายวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาเฉพาะด้านต่างๆ เราก็มีเปิดติวประจำ

วิชาที่จัดส่งติวเตอร์สอนพิเศษด้านคำนวณ

  • คณิตศาสตร์ เลข อนุบาบ ป.1-ป.6 และ ม.1-ป.6
  • ข้อสอบคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 และ ม.4
  • PAT 1 คณิตศาสตร์
  • ข้อสอบ Math SIIT (มธ.อินเตอร์)
  • ข้อสอบ CU-AAT math (จุฬาอินเตอร์)
  • แคลคูลัส calculus ระดับม.ปลาย และมหาวิทยาลัย 1-2
  • บัญชีเบื้องต้น วิชาบัญชีการเงิน บัญชีเพื่อธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์จุลภาค Microeconomics
  • เศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics
  • สถิติ statistic