ติว GAT ไทยเชื่อมโยงให้ได้เต็ม


รับสอน gat ติว gat ไทย เรียนพิเศษ gat เชื่อมโยง กับติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ ฯลฯ ติวข้อสอบ gat สอนแกตตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ gat ภาษาไทยเชื่อมโยง สอนข้อสอบ gat ภาษาไทย เทคนิค ทำข้อสอบ GAT ไทยเชื่อมโยง

 

gatเชื่อมโยง

 

ติว GAT เชื่อมโยงทำอย่างไรให้ได้เต็ม

ข้อสอบ GAT เชื่อมโยงคืออะไร ? รับติว GAT เชื่อมโยงเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของการอ่านจับใจความโดยในข้อสอบจะมีบทความมาให้ 2 บทความ เนื้อหาของบทความอาจจะเป็นบทความทางวิชาการ หรือเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน ซึ่งน้องๆจะต้องเชื่อมโยงบทความที่โจทย์กำหนดเข้าด้วยกัน โดยต้องรู้ว่าข้อความใดเป็นเหตุเป็นผลกัน ยับยั้งหรือเป็นส่วนประกอบกัน

 

ต้องรู้อะไรบ้างก่อนทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง สิ่งสำคัญในการทำข้อสอบน้องๆต้องเขียนแผนผังการเชื่อมโยงให้ถูกต้องเสียก่อน แผนผังการเชื่อมโยงนี้คล้ายๆกับ mind mapping คงพอจะนึกออกกันบ้างแล้วใช่ไหม แต่จะแตกต่างตรงที่แผนผังการเชื่อมโยงนี้จะมีสัญลักษณ์ในการเขียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 แบบนั่นก็คือ

 

แบบที่ 1 แบบทางตรง —>
ใช้ในข้อความที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกันคำที่มักพบในบทความ ได้แก่ เป็นเหตุให้ ,ส่งผลให้, ทำให้เกิด, เพราะ…
ตัวอย่าง : การดื่มสุราและขาดสติส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
การเขียนแผนผัง : การดื่มสุรา —> ปัญหาอาชญากรรม
*โดยต้องเขียนจากเหตุไปหาผล

gat-เชื่อมโยง

แบบที่ 2 แบบองค์ประกอบ
ใช้ในข้อความที่แสดงถึงการเป็นส่วนประกอบ หรือการยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง : ปัจจัยที่ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง ได้แก่ การออกกำลังกาย ,การกินอาหารที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการพักผ่อนที่เพียงพอ
การเขียนแผนผัง

แบบที่ 3 แบบยับยั้ง X
ใช้ในข้อความที่ส่งผลเชิงลบ
ตัวอย่าง : การตัดไม้ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
การเขียนแผนผัง

gat-เชื่อมโยงเชิงลบ

 

ข้อควรระวังในการทำข้อสอบติว GAT เชื่อมโยง !!!

  • อาจมีข้อความที่ความหมายเดียวกันกับข้อความที่โจทย์ต้องการซ่อนอยู่ เช่น ข้อความที่โจทย์ต้องการคือ การทำแท้งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น แต่ในบทความอาจใช้คำว่า การทำแท้งที่มากขึ้น
  • ข้อความที่โจทย์ต้องการนอกจากบริเวณที่เน้นตัวหนามาให้แล้ว อาจซ่อนอยู่ในส่วนอื่นของบทความอีก เพราะฉะนั้นต้องอ่านอย่างละเอียดและคิดอย่างรอบคอบนะคะน้องๆ

ตัวอย่างการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง

บทความเรื่อง ภาวะเลือดคั่ง

ภาวะเลือดคั่ง หมายถึงกลุ่มโรคที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดช้าลง เลือดมีความหนืดมากเกินไป ส่งผลให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานผิดปกติจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น ซีสต์ เนื้องอกในมดลูก รังไข่และเต้านม นอนไม่หลับ ปวดศีรษะเรื้อรัง เลือดมีความเหนียวหนืดผิดปกติ เป็นต้น การบำบัดภาวะเลือดคั่ง ด้วยยาสลายลิ่มเลือดเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ เนื่องจากต้นเหตุสำคัญของภาวะเลือดคั่งเกิดจากการขาดความสมดุลของเลือด การแพทย์จีนจึงนิยมใช้วิธีบำรุงเลือด ทะลวงเส้นลมปราณ สลายเลือดคั่ง กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและปรับความสมดุลของเลือดเพื่อบำบัดภาวะเลือดคั่ง

ที่มาบทความ : Expert Guide enwei Health Balance

ตัวอย่างแกทเชื่อมโยง1

ภาวะเลือดคั่ง หมายถึงกลุ่มโรคที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดช้าลง เลือดมีความหนืดมากเกินไป ส่งผลให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานผิดปกติ

ตัวอย่างแกทเชื่อมโยง2
ภาวะเลือดคั่ง หมายถึงกลุ่มโรคที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดช้าลง เลือดมีความหนืดมากเกินไป ส่งผลให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานผิดปกติจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ

รับติวแกทเชื่อมโยง3
ภาวะเลือดคั่ง หมายถึงกลุ่มโรคที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดช้าลง เลือดมีความหนืดมากเกินไป ส่งผลให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานผิดปกติจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น ซีสต์ เนื้องอกในมดลูก รังไข่และเต้านม นอนไม่หลับ ปวดศีรษะเรื้อรัง เลือดมีความเหนียวหนืดผิดปกติ เป็นต้น

สอน gat ตัวต่อตัว

การบำบัดภาวะเลือดคั่ง ด้วยยาสลายลิ่มเลือด

ครูสอน gat

การบำบัดภาวะเลือดคั่ง ด้วยยาสลายลิ่มเลือดเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ เนื่องจากต้นเหตุสำคัญของภาวะเลือดคั่งเกิดจากการขาดความสมดุลของเลือด

สอน gat เชื่อมโยง

การบำบัดภาวะเลือดคั่ง ด้วยยาสลายลิ่มเลือดเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ เนื่องจากต้นเหตุสำคัญของภาวะเลือดคั่งเกิดจากการขาดความสมดุลของเลือด การแพทย์จีนจึงนิยมใช้วิธีบำรุงเลือด ทะลวงเส้นลมปราณสลายเลือดคั่ง กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและปรับความสมดุลของเลือดเพื่อบำบัดภาวะเลือดคั่ง

เรียน gat ตัวต่อตัว
ต่อมาคือการเขียนรหัสคำตอบ ให้เขียนเฉพาะคำตอบที่ลูกศรโยงออกจากตัวเท่านั้น

  • ลูกศรแบบทางตรง ให้ใช้อักษร A
  • แบบองค์ประกอบใช้อักษร D
  • แบบยับยั้งใช้อักษร F
  • และถ้าไม่มีลูกศรออกจากตัวให้ใช้ 99H

ติวเตอร์ ติว gat
โดยในการตอบน้องๆสามรถตอบรหัสใดก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียงเลขนะคะ แต่ต้องเรียงข้อ เช่น

วิธีทำข้อสอบแกท

ข้อควรระวัง ในการทำติวเตอร์ข้อสอบ GAT เชื่อมโยงภาษาไทย

การคิดคะแนน รับติว GAT เชื่อมโยงนั้นไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะน้องๆ น้องๆจะได้คะแนนเต็มก็ต่อเมื่อตอบคำตอบครบถ้วนและถูกต้องทุกคำตอบ หากน้องๆตอบคำตอบเกินมา หรือตอบผิด คะแนนจะติดลบทันทีในข้อนั้นๆจะไม่หักคะแนนข้ามข้อ เช่น

เฉลยข้อสอบ gat

คะแนนที่ได้คือ 4+4-3 =5

เฉลยข้อสอบ gat2

หรือหากตอบถูก 1 คำตอบ แต่ขาดอีก 1 คำตอบ และไม่ได้ตอบไป จะไม่โดนหักคะแนน

คะแนนที่ได้คือ 4

คำตอบ gat เชื่อมโยง
คะแนนที่ได้คือ 4-3-3 = -2 =0
ข้อนี้ตอบถูก 1 คำตอบตอบผิด 2 คำตอบ จะติดลบ 2 ซึ่งคือไม่ได้คะแนนเลย จะไม่มีการนำ -2 ไปหักข้ามข้อ

ติว gat

หรือหากตอบผิดหมดเลย ก็จะได้คะแนนในข้อนั้นเป็น 0 ค่ะ

อย่าลืมนะคะน้องๆการอ่านบทความติว GAT เชื่อมโยงต้องอ่านอย่างมีสติ คิดอย่างรอบคอบ อย่าคิดเอาเองให้ยึดข้อความที่โจทย์ให้มาเท่านั้น และที่สำคัญน้องๆต้องหมั่นฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ จะได้ทำข้อสอบแกทเชื่อมโยงได้คะ ของน้องได้คะแนนเต็มในข้อสอบพาสภาษาไทยเชื่อมโยงกัน สู้ๆ เข้าสู้รั่วมหาวิทยาลัยในฝันกันนะค่ะ