น้องเน ม.4 เรียนวิชาคณิต


           1620896528104

          สวัสดีค่ะ วันนี้ได้จัดทีมงานติวเตอร์จุฬาหัวกะทิ ติววิชาคณิต ม.4 Gifted ให้น้องเน ผู้ปกครองน้องเนได้แจ้งทีมงานเราว่า
ต้องการติวเตอร์สอนวิชาคณิต ม.4 ห้อง Gifted เนื่องจากน้องอ่อนคณิตศาสตร์มาก และเนื้อหาค่อนข้างยากมาก เลยหาติวเตอร์ให้ช่วย
ติวน้องแบบออนไลน์

ในการเรียนครั้งนี้ คุณแม่น้องเนรีเควส ให้ทางติวเตอร์เตรียมเนื้อหา ในการสอนน้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของน้องระดับชั้น ม.4
โดยส่งพี่ท็อป ติวเตอร์สอนสนุกและเข้าใจง่าย และมีประสบการณ์มาก และเวลาได้พอดีเลย ซึ่งพี่ท็อปเรียนจบปริญญาตรี และปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งตรงกับความต้องการผู้ปกครองมาก ขอให้น้องตั้งใจเรียนกับพี่ท็อป จบไปอีกหนึ่งคอร์สที่ติวเตอร์ภูมิใจมากเลยค่ะ

  • เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น เน้นสนทนา และ จำตัวอักษร คำศัพท์ เน้นการเรียนแบบเล่น เน้นสนุกสนาน และ ใช่สื่อการ สอนที่หลากหลายกับเด็กทำให้เด็กมีความสนใจเรียน เกิดความสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ ทำให้น้องซัน อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นและ ไม่กลัวการเรียนพิเศษ