รับสอนศิลปะ สำรับเด็ก อนุบาล


หาครูสอนพิเศษน้องอนุบาล เรียนพิเศษอนุบาล ครูสอนศิลปะ สอนระบาบสี เรียนสนุกได้ที่บ้าน

art

         การเพิ่มทักษะ (skill) ด้านศิลปะ สำหรับเด็กปฐมวัยวาดรูประบายสี ตัดปะ ติดแปะ สอนพิเศษอนุลาลทุกระดับ อ.1-อ.3 สอนให้น้องที่มีความสนใจเพิ่มศักยภาพด้านวาดเขียน ทีมงานมีการรับสอนพิเศษอนุบาล สามารถสอนพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีความชอบด้านนี้ ผู้ปกครองสามารถปูพื้นฐานให้น้องๆ เรียนพิเศษ 1 วันต่อสัปดาห์ ให้น้องที่เรียนหลายๆวิชามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสอนภาษาไทยอนุบาล สอนภาษาอังกฤษอนุบาล หรือสอนเสริมเชาว์ปัญญา น้องๆที่ยังเป็นเด็กเล็กอาจต้องการการผ่อนคลายรีแลกซ์ จากการฝึกทักษะในด้านต่างๆ หัดมาให้นองให้ฝึกสมองซีกขวากันดีกว่า เริ่มการเรียนเสริมวิชาศิลปะ พื้นฐานด้วยการ

  • ลากเส้น ด้วยดินสอ ขีดเส้นตามเส้นประ
  • ระบายสีภาพวาดที่น้องๆ ชอบ “Frozen Fever, Mind Pony, BEN10, iron man”
  • สอนทักษะการสอนศิลปะ ของเด็กปฐมวัย การลงสีไม้ สีน้ำ สีน้ำมัน สีเทียน ฯลฯ
  • กิจกรรมสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ ใกล้ตัว
  • การปั่นดินน้ำมัน รูปทรงต่างๆ ฝึกกล้าเนื้อมือให้แข็งแรง

ในความสำคัญ เริ่มจาการปลูกฝังให้ลูกๆ รักและสนุกกับการเรียน โดยการเพิ่มสมาธิในการเรียนให้สนุกและสนใจในสิ่งที่ครูสอนศิลปะสอน ผู้ปกครองจะเห็นความแตกต่างได้จากแนวการสอนของผู้สอน อาจารย์ที่ส่งไปสอนจะให้น้องได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่้น้องอนุบาลหลายๆท่านจะชอบเป็นพิเศษ ครูที่มาสอนเสริมผู้ปกครองเลือกที่จะเรียนได้ มีหลายแนวให้เลือกเรียนกันได้เลย