ติวสอบเข้า ม.1 สวนกุหลาบ แม่นตรง


ติวเข้าม1สวนกุหลาบ

เตรียมตัวกันให้พร้อมกับ ติวสอบเข้า ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย ที่เป็นโรงเรียนในฝันน้องเด็กผู้ชายหลายๆ ติวเตอร์แนะนำข้อสอบให้ท่านผู้ปกต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงที่มีความซับซ้อน และยากมากๆในบ้างข้อ ทำให้น้องๆที่ตั้งความหวังว่าอยากเข้าเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสวนกุหลายในสถานที่ต่างๆ ล่วนแล้วต้องสอบเข้าและเตรียมตัวให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งอย่างแน่นอน

  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ทำอย่าไรถึงจะสอบเข้า โรงเรียนสวนกุหลาบได้ พี่ติวเตอร์สอนพิเศษขอแนะนำน้องๆ ที่สนใจเรียนพิเศษ กวดวิชาเพื่อสอบเข้า ม.1 จะต้องเตรียมต้องให้พร้อมทั้งเรื่อง สำคัญมากๆในเรื่องเนื้อหาที่โรงเรียนออกสอบ (การเก็งข้อสอบ) ว่าทุกๆปี ข้อสอบของในแต่ละหักสูตรจะออกมาแนวใดเพื่อที่จะทำข้อสอบให้ได้คะแนสูงที่สุด วิชาที่ออกสอบประจำๆ ของข้อสอบเข้า ม.1 คือ

  1. แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์
  2. แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์
  3. แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
  4. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
  5. แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา

อยากได้ติวเตอร์จุฬาหัวกะทิ ไปไกด์ แนวข้อสอบให้น้องได้ฝึกทำ ประษาได้มีการจัดส่งติวเตอร์ตัวต่อตัวให้ติวถึงบ้าน แต่ท่านผู้ปกครองต้องมีการนัดหมายคิวติวเตอร์ล่วงหน้าเท่านั้นนะคะ ปรึกษาโทร 086-9750156

 

ปอ6

 

  • เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น เน้นสนทนา และ จำตัวอักษร คำศัพท์ เน้นการเรียนแบบเล่น เน้นสนุกสนาน และ ใช่สื่อการ สอนที่หลากหลายกับเด็กทำให้เด็กมีความสนใจเรียน เกิดความสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ ทำให้น้องซัน อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นและ ไม่กลัวการเรียนพิเศษ