ติวเตอร์ ชีวะ เคมี พี่มุก จุฬา


tutorprofile-Khaimook

ติวเตอร์พี่ไข่มุก รับสอนชีวะ เคมี คณิตศาสตร์ ติวเตอร์ได้รับรางวัลนิสิตความประพฤติเรียบร้อยของคณะวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์: ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ วิชาคณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ ติวสอบเข้าเตรียมอุดมวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเกรดวิทย์-คณิต ป.4,ป.6 เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ ม.2, ม.3, ม.4 เพิ่มเกรดภาษาอังกฤษ ม.4 สามารถสอนเสริมด้วยเทคนิคการสอน เน้นความเข้าใจและปูพื้นฐานของผู้เรียน สอนให้ตีความโจทย์ ทำความเข้าใจคำถาม ให้เทคนิคในการจำ เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเพื่อให้เห็นภาพได้ง่าย เป็นกันเองกับผู้เรียน

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 จบจาก โรงเรียน เตรียมอุมศึกษา
 • ปริญญาตรี จบการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ คณะพฤกษศาสตร์
 • ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม

หลังสูตรติวเตอร์รับสอนพิเศษ

 • ประถมศึกษา ป.1-ป.6
 • มัธยมศึกษา ม.ต้น (ม.1-ม.3)
 • มัธยมศึกษา ม.ปลาย (ม.4-ม.6)
 • ระดับอุดมศึกษา (ปี1 – ปี2)
 • English Program
 • International

ปัจจุบันรับสอนวิชา

 • ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • ติวเสริมเกรดคณิตศาสตร์ ป.4, ม.2 และ ม.4
 • ติวเสริมเกรดวิทยาศาสตร์ ป.4 และ ป.6

รับสอนวิชาด้านภาษา

 • ภาษาอังกฤษ (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
 • คณิตศาสตร์ (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
 • วิทยาศาษตร์ (วิทย์กายภาพ ม.ต้น)
 • เคมี (ม.4-ม.6)
 • ชีวะวิทยา (ม.4-ม.6)
 • เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น เน้นสนทนา และ จำตัวอักษร คำศัพท์ เน้นการเรียนแบบเล่น เน้นสนุกสนาน และ ใช่สื่อการ สอนที่หลากหลายกับเด็กทำให้เด็กมีความสนใจเรียน เกิดความสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ ทำให้น้องซัน อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นและ ไม่กลัวการเรียนพิเศษ