รับสอนคณิต ป.1

ติวเตอร์สอนตัวต่อตัวน้อง ป.1 ทั้งหลักสูตร สองภาษา EP และ Inter


01
เรามักจะพบว่านักเรียน ที่ก่อนติวเตอร์ไปสอนพิเศษ จะทำโจทย์ปัญหาไม่ได้ ทั้งๆที่เข้าใจและบวกลบตัวเลขได้ดี ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของโจทย์เพื่อ เปลี่ยนเป็นตัวเลขเพื่อหาคำตอบได้คะ ติวเตอร์พี่จุฬาหัวกระทิ ที่รับสอนพิเศษตามบ้าน จะไปสอน ดังนั้นบทเรียนนี้ เราจึงสอนวิธีและขั้นตอนการคิด เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นหลักในการทำโจทย์ปัญหา เราจะเรื่มต้นกันที่โจทย์ปัญหา การบวกก่อนคะ ขั้นนำและขั้นทบทวน การเริ่มต้นสอนทุกครั้ง คุณครูต้องสอนขั้นนำเพื่อให้นักเรียนเกิดความพ่อนคลายและมีส […]

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก การลบ และการบวกลบระคน