ติวเตอร์พี่ณัท วิศวะจุฬา รับสอน คณิต&ฟิสิกส์


tutorprofilenut

ในการสอนพิเศษตัวต่อตัว พี่จะดูด้วยว่าเด็กอยู่ในระดับไหน ถ้าอยู่ระดับเก่ง ก็จะเน้นให้เด็กเก่งขึ้น ด้วยการเเทรกโจทย์ประยุกต์ ให้มีไหวพริบยิ่งขึ้น ถ้าอยูในระดับที่ไม่เคยรู้มาก่อน ก็จะเน้น basic พื้นฐานให้เเน่นก่อน  จะมีการเปรียบเทียบอุปมา เนื้อหา กับ สิ่งที่มีอยู่บนชีวิตง่ายๆ เพื่อให้เด็กเข้าใจเนื้อหายิ่งขึ้น เช่น เวลาสอนบทไฟฟ้า ก็จะเปรียบเทียบกระเเสไฟฟ้า เหมือนกับ กระเเสน้ำที่วิ่ง เป็นต้น

เกียรติประวัติ

 • ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบติดคณะเเพทยศาสตร์ ตอน ม.ปลาย เเต่สละสิทธิ์
 • ได้โล่เกียรติยศ เรียนดี 5 กลุ่มสาระ ตอนศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
 • สอบ PAT1 รอบธันวา 2554 อยู่ในช่วง 200 คนของประเทศ
 • ได้คะเเนนเลข Onet 95/100
 • ได้คะเเนนฟิสิกส์ 7 วิชา 92/100
 • ได้คะเเนน GAT part เชื่อมโยงเต็ม 150/150 สองครั้งติดๆ
 • ได้คะเเนน CU TEP 581 , ได้คะเเนน Gat English 138.5/150

วิชาที่สอนได้

 • รับสอนคณิตศาสตร์(ได้ทั้ง inter ไทย ทุกระดับ)
 • Calculus มหาวิยาลัย1,2
 • รับติวฟิสิกสฺ์(ได้ทั้ง inter ไทย ทุกระดับ)
 • Physics1,2 มหาวิยาลัย
 • Gat เชื่อมโยง

ประสบการณ์การสอน

 • เคยเป็น Tutor ที่สถาบันกวดวิชา
 • อาสาสมัครเป็นติวเตอร์ของค่ายฟันเฟือง(ค่ายของวิศวะจุฬาไปสอนหนังสือตามโรงเรียนในต่างจังหวัด) ไปสอนเด็กมปลาย ได้รับรางวัลสอนฟิสิกส์ยอดเยี่ยม จากการvote ของนักเรียนทั้งหมดในค่าย
 • ฝ่ายวิชารการ สอนหนังสือค่าย FECAMP (ค่ายของวิศวะจุฬ่า ติวความถนัดวิศวะ)
 • เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น เน้นสนทนา และ จำตัวอักษร คำศัพท์ เน้นการเรียนแบบเล่น เน้นสนุกสนาน และ ใช่สื่อการ สอนที่หลากหลายกับเด็กทำให้เด็กมีความสนใจเรียน เกิดความสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ ทำให้น้องซัน อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นและ ไม่กลัวการเรียนพิเศษ