ทริคสอน O-NET อังกฤษ ป.6


o-net-ภาษาอังกฤษ ป6

เตรียมตัวสอบ O – NET ภาษาอังกฤษ ป. 6!!

ให้ได้เต็มมาเริ่มกันเลย ก่อนสอบ กับติวเตอร์รับสอนพิเศษตามบ้าน

        รับติว o-net ก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่า เนื้อหา ของการจัดติวสอบ O – NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 เน้นไปที่เรื่องบทสนาทนา การถามตอบเรื่องรอบตัวในชีวิตประจำวัน ข้อสอบจะออกส่วนนี้เป็นหลัก ดังนั้น การทำข้อสอบส่วนนี้ได้ สิ่งที่ต้องมีคือ คำศัพท์ Vocabulary ต้องแน่นเรื่อง Tenses เห็นแล้วรู้ทันทีว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีต หรือปัจจุบัน หรือเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น และสิ่งสำคัญมากๆ ในการทำข้อสอบประเภทนี้คือ

         การนึกเรื่องราวต่างๆ แบบเป็นภาพ น้องๆ สามารถเริ่มหัดการนึกภาพตามได้จากการเริ่มอ่านนิทานภาษาอังกฤษบ่อยๆ จะทำให้เราชินกับข้อความภาษาอังกฤษด้วยค่ะ เมื่อเจอข้อสอบที่มีความยาวเราจะไม่ตกใจกลัวเลยค่ะ เป็นการสร้างความคุ้ยเคยในการอ่านภาษาอังกฤานั่นเองค่ะ นอกจากพี่ยังมีพื้นฐานเรื่อง Tenses และคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ และเนื้อหาอื่นๆที่เจอในข้อสอบมาฝากด้วยค่ะ

ไอเดีย การเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในช่วงแรกจะเริ่มเรียนรู้จากกลุ่มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเหตุการณ์ปัจจุบัน (Present tenses) กลุ่มเหตุการณ์อดีต (Past tenses) และ กลุ่มเหตุการณ์อนาคต (Future tenses) * เทคนิคการจำ ภาษาอังกฤษมีนาฬิกาเสมอ

เทคนิค กุญแจสำคัญ (key word) ที่นำไปสู่การหาคำตอบของข้อสอบ เรื่อง Tenses นั่นคือหานาฬิกาในข้อสอบให้เจอ

ลองทำดู ข้อสอบโอเน็ตดูนะ จากตัวอย่างประโยค จุดบอกเวลา หรือนาฬิกาของเหตุการณ์อยู่ที่ใด

 • Joe goes to school every day. >> นาฬิกาบอกเวลาของเหตุการณ์นี้คือคำว่า >>……………………..
 • Joe went to school yesterday. >> นาฬิกาบอกเวลาของเหตุการณ์นี้คือคำว่า >>……………………..
 • Joe will go to school next week. >> นาฬิกาบอกเวลาของเหตุการณ์นี้คือคำว่า >>………………….

เมื่อรู้ ว่าโจทย์ที่ให้มาอยู่ในกลุ่มเหตุการณ์ไหน โยงไปสู่ รูปแบบ Tenses ที่เป็นคำตอบได้
นาฬิกาของแต่ละกลุ่มเหตุการณ์

ข้อสอบโอเน็ต

 1. Present tense  รูปแบบ V1 ถ้าเป็นเอกพจน์ กริยาเติม s หรือ es ต่อท้าย  (V.1-s/es) นอกจากนั้นจะมีคำว่า always, usually, often, sometimes แต่ ถ้าในประโยคมีคำว่า now, right now, tonight แปลว่า เหตุการณ์ นั้นกำลังเกิดขึ้น สดๆร้อนๆ กริยาของประโยคต้องเติม V + ing ต่อท้ายแทน เช่น go กลายเป็น going
 2. Past tense  รูปแบบ V ช่อง 2 นั้นคือมีการเติม ed ต่อ้ทายคำกริยา
 3. Future tense  รูปแบบ will + กริยาแท้ คือไม่มีการเติม s, es, ing, ed ข้างหลัง นอกจากนี้ เรื่องที่ออกบ่อยๆ คือเป็นการอ่านปี ค.ศ  และ เบอร์โทรศัพท์  เวลา และ อาชีพ

bntutor-8

เทคนิคการอ่าน ปี ค.ศ. (คริสต์ศักราช)
ตัวอย่าง

 • ก่อนปี 2000 อ่านครั้งละ 2 ตัว เช่น 1990 อ่านว่า Nigh teen – Nighty  (ไนนฺ’ทีน – ไนที)
 • หลังปี 2000 อ่านเป็นจำนวนปกติ เช่น 2015 อ่านว่า Two thousand fifth teen ( ทู ทาวเซิ่น ฟีฟ ธีน )

เทคนิคการอ่านเบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง

ให้อ่านทีละตัว เช่น 02 -123-4567 อ่านว่า zero – two – one – two –three – four – five – six – seven

การอ่านเวลา

หากเป็นเวลาเต็มชั่วโมง ให้เติมคำว่า “O’clock” ตามหลังเลขชั่วโมงนั้นๆได้
It’s six O’clock now. = ขณะนี้เป็นเวลาหกนาฬิกา
หากเป็นเวลาที่ผ่านชั่วโมงมาแล้ว แต่ไม่เกินสามสิบนาที ให้ใช้คำว่า “past” เข้ามาช่วยในการบอกเวลา เช่น

 • 6.10 = Ten (minutes) past six
 • 6.15 = A quarter past six

หากเป็นเวลาที่ผ่านชั่วโมง และเกินสามสิบนาทีมาแล้ว ให้ใช้คำว่า “to” เข้ามาช่วยในการบอกเวลา เช่น

 • 6.45 = A quarter to seven / Six forty-five
 • 6.50 = Ten (minutes) to seven / Six fifty

คำศัพท์อาชีพที่ต้องรู้ ในการทำข้อสอบ O-NET

 1. dentist เด็นทิสท หมอฟัน
 2. doctor ด็อคเทอะ หมอ
 3. farmer ฟ๊ าเมอะ ชาวนา
 4. fisherman ฟิ ชชะเมิน ชาวประมง
 5. fruit seller ฟรู๊ท เซ็ลเลอะ คนขายผลไม้
 6. hairdresser แฮ๊เดร็สเซอะ ช่างผม
 7. merchant เม๊อเชินท พ่อค้า
 8. nurse เนิส พยาบาล
 9. policeman พะลิ๊สเมิน ตํารวจ
 10. postman โพ๊สเมิน บุรุษไปรษณีย์
 11. salesman เซ๊ลสเมิน พนักงานขาย
 12. secretary เซ็คเริททะริ เลขานุการ
 13. singer ซิ๊งเงอะ นักร้อง
 14. teacher ที๊ชเชอะ ครู
 15. vet เฝ็ท สัตวแพทย์

นอกจากนี้แล้วยังมีคลังคำศัพท์ประเภทอื่นๆ ที่น้องต้องรู้จักความหมาย เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะร่างกาย นิสัยต่างๆ สิ่งของทั่วไป คำศัพท์หมวดหมู่สัตว์ หรือ ผลไม้

การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบโอเน็ต 

และเมื่อวันสอบมาถึง !!!

 1. มีสติและสมาธิก่อนเริ่มทำข้อสอบ การหายใจเข้าลึกๆ ยาวๆ พร้อมบอกกับตัวเองว่า เรากำลังลงมือทำข้อสอบแล้วน่ะ จะช่วยให้เราสามารถตัดเรื่องวุ่นวายใจเรื่องอื่นออกไปได้ มีสมาธิกับข้อสอบที่อยู่ตรงหน้า
 2. เปิดดูข้อสอบทั้งหมดคร่าวๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมและให้น้องๆ ไม่ใช้เวลากับส่วนใดส่วนหนึ่งนานเกินไป
 3. อ่านคำสั่งของข้อสอบในแต่ละส่วนให้เข้าใจ
 4. เห็นข้อสอบปุ๊ป ลองมองคำตอบ คำตอบของข้อสอบส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ยกตัวอย่าง ถ้าน้องๆมองคำตอบของข้อนี้ จะรู้ได้ทันนี้ว่า เนื้อเรื่องต้องเกี่ยวกับ ความรู้สึก แน่เลย ทำให้สามารถเห็นภาพของคำถามคร่าวๆ ได้ว่า เกี่ยวกับเรื่องอะไร ทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่มอ่านคำถามเลย
  A : You look __________ today. Why?B : I am the winner of English Speech Contest.1) angry           2) tried

  3) happy         4) sad

 5. การฝนคำตอบ น้องๆอาจจะจุดลงไปในข้อสอบ แล้วกลับมาฝนที่หลังเพื่อเป็นการประหยัดเวลา แต่ถ้าหากใครต้องการความชัวร์ ก็ทำไปฝนไปค่ะ ถึงเวลาจะหมดก่อน แต่เราก็ตอบในข้อที่ทำได้เรียบร้อย

แจกข้อสอบ O-NET ป.6 ฟรี download

ติว-o-net