รับสอนวิทยาศาสตร์


           ครูสอนเสริม วิทยาศาสตร์ กับติวเตอร์สายวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ เริ่มต้นพื้นฐานดีให้มั่นคง รับสอนวิทย์ ประถม และ ม.ต้น ม.ปลาย (ป.1-ม.6) อยากหาครูสอนเนื้อหา อธิบายโจทย์วิทย์เข้าใจไม่ซับซ้อนตัวผู้สอนจากจุฬา ธรรมศษสตร์ มหิดลน ฯลฯ มีประสบการณ์ติวน้องเรียนปรับพื้นฐานให้ดี เก่งขึ้น มั่นใจว่าติวเตอร์ เก่งๆ ดีๆ ไปติวให้ถึงที่นัดได้ตาม แนว BTS MRT จุฬา สยาม สะดวกเรียนกวดวิชาที่บ้านสามารถเลือกได้ทันที่ มีครูไปสอนพิเศษที่บ้าน อย่างแน่นอน

คอร์สกวดวิชาเสริมเกรด ยกตัวอย่างเนื้อหา ของวิทย์ ประถมศึกษา

tutorthai

  • รับสอนวิทย์ ป.1 สสวท เรื่อง รอบตัวเรามีอะไรบ้าง,ในดินมีอะไรบ้าง,ดินมีลักษณะอย่างไร ,ดินมีประโยชน์อย่างไร,ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางไหน ฯลฯ
  • รับสอนวิทย์ ป.2 สสวท เรื่อง พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต, ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์, ชีวิตของเรา, ของเล่นและของใช้, มาสนุกกับแม่เหล็กกันเถอะ ฯลฯ
  • รับสอนวิทย์ ป.3 สสวท เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์, น้ำและอากาศ, ทรัพยากรธรรมชาติ, วัสดุรอบตัวเรา, ไฟฟ้าในบ้าน ฯลฯ
  • รับสอนวิทย์ ป.4 สสวท เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงานแสง, หินและการเปลี่ยนแปลง, การดำรงชีวิตของพืช, การดำรงชีวิตของสัตว์, อาหารและสารอาหาร ฯลฯ
  • รับสอนวิทย์ ป.5 สสวท เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, วัสดุและสมบัติของวัสดุ, แรงและความดัน, เสียงกับการได้ยิน, น้ำ ฟ้า และดวงดาว ฯลฯ
  • รับสอนวิทย์ ป.6 สสวท เรื่อง ร่างกายมนุษย์, การดำรงชีวิตของสัตว์, สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, สารในชีวิตประจำวัน ฯลฯ

 

รับสอนวิทย์

ประถม-อนุบาล-ไทย