ติวเข้ม SMART l ตัวต่อตัว‎


smart-i-tutor

ติว SMART l ตัวต่อตัว พร้อมสอบ สอนทำข้อสอบจริง โดยติวเตอร์คุณภาพ สถาบันกวดวิชาสอนเพื่อเพิ่มคะแนน สมาร์ทวันที่ใช้คะแนนไว้สอบเข้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (SMART I) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่น้อง ม.6 หลายท่านเตรียมตัว ถ้าไม่เข้าใจหรืออยากไม้แนวข้อสอบ smart-i จากพี่ติวเตอร์ธรรมศาสตร์ สามารถเลือกได้นะค่ะ มีติวเตอร์ และทีมงานส่งไปสอนตัวต่อตัวถึงที่บ้าน จะแบบการสอนคือ

คะแนนที่ใช้สอบเข้าธรรมศาสตร์จะแบบเป็นพาส ที่ใช้สอบคือ

  1. SMART-I ส่วนของ วิชาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 30 %
  2. SMART-I ส่วนของ วิชาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 30 %
  3. SMART-I ส่วนของ วิชาความสามารถด้านการอ่าน 30 %
  4. SMART-I ส่วนของ วิชาความรู้รอบตัว 10 %
  5. การสอบสัมภาษณ์* หมายเหตุ *
  • คะแนนแต่ละส่วนของ SMART I (จากการสอบครั้งเดียวกัน) ต้องไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
  • คะแนนรวมเมื่อแปลงเป็นคะแนน สำหรับโครงการรับตรง ตามน้ำหนักข้างต้นแล้ว ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนน

เปิดฉากการเตรียมตัวให้พร้อมกันได้แลวนะค่ะ เพราะตารางสอบสมาร์ทวัน จะมีการกำหนดออกมากจากศูนย์สอบ ว่าสอบวันไหนน้องสามารถว่างแผนการเรียน และการกวดวิชาให้ตรงกับการสอบเก็บคะแนนให้ถึงด้วยนะคะ ไม่แนะนำให้ใกล้วันสอบแล้วจะติว จะไม่พร้อมในการลงสอบอย่างแน่นอนค่ะ

ติวเตอร์ที่ไปสอนน้องผู้เรียนสามารถเลือกติวเตอร์ ที่สอน SMART l ได้นะค่ะ

ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ 086-9750156

GAT-PAT

  • เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น เน้นสนทนา และ จำตัวอักษร คำศัพท์ เน้นการเรียนแบบเล่น เน้นสนุกสนาน และ ใช่สื่อการ สอนที่หลากหลายกับเด็กทำให้เด็กมีความสนใจเรียน เกิดความสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ ทำให้น้องซัน อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นและ ไม่กลัวการเรียนพิเศษ