ติวฟิสิกส์


tutorprofilenut
ในการสอนพิเศษตัวต่อตัว พี่จะดูด้วยว่าเด็กอยู่ในระดับไหน ถ้าอยู่ระดับเก่ง ก็จะเน้นให้เด็กเก่งขึ้น ด้วยการเเทรกโจทย์ประยุกต์ ให้มีไหวพริบยิ่งขึ้น ถ้าอยูในระดับที่ไม่เคยรู้มาก่อน ก็จะเน้น basic พื้นฐานให้เเน่นก่อน  จะมีการเปรียบเทียบอุปมา เนื้อหา กับ สิ่งที่มีอยู่บนชีวิตง่ายๆ เพื่อให้เด็กเข้าใจเนื้อหายิ่งขึ้น เช่น เวลาสอนบทไฟฟ้า ก็จะเปรียบเทียบกระเเสไฟฟ้า เหมือนกับ กระเเสน้ำที่วิ่ง เป็นต้น เกียรติประวัติ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบติดคณะเเพทยศาสตร์ ตอน ม.ปล […]

ติวเตอร์พี่ณัท วิศวะจุฬา รับสอน คณิต&ฟิสิกส์


รับสอนฟิสิกส์
  ว่าด้วยเรื่องการ ติวฟิสิกส์ ม.4 เตรียมสอบ เรียนเพื่อสรุปพอสังเขป ข้อสอบกวดวิชาฟิสิกส์ง่ายๆ โดยสรุปแล้วเราจะสอบกลางภาคบทนำ และ การเคลื่อนที่แนวตรง ใครยังไม่เข้าใจฟิสิกส์ ยกมือขึ้นด่วน และถ้าน้องที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหา ก็สอนฟิสิกส์ โดยการปรับพื้นฐานให้เข้าใจเนื้อหาที่ดีก่อนแล้วฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบ เยอะเพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญให้ติวน้องนักเรียนเอง เริ่มต้นกันที่บทนำ พอสรุปได้ว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานได้มาอย่างไรอะไร คือได้มาจากการสังเกต การตั้งสมมติฐาน และทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และนำ […]

ติวฟิสิกส์ ม.4 เพื่อความเข้าใจ