ติวเตอร์สอนจีนกลาง พี่เม จุฬา


ติวเตอร์สอนภาษาจีนพี่เม

ติวเตอร์รับสอนภาษาจีนกลาง ติวเตอร์พี่เมใครอยากเรียนภาษาจีนกลางสอบ เน้นความเข้าใจ ไม่ให้ท่องจำ อธิบายจนกว่าจะเข้าใจ สอนเป็นกันเอง ใจดีอธิบายภาษาจีนเข้าใจง่ายๆ ด้วยคำศัพท์ภาษจีนพื้นฐาน น้องๆจะได้เรียนและ สนุกกับพี่เมใครที่กำลังจะสอบ pat 7 ความถนัดทางภาษาจีนกลาง พี่มีข้อสอบให้น้องๆได้ลองฝึกทำเป็นข้อๆ สอนสดตัวต่อตัว เข้าใจง่ายถ้าไม่เข้าใจพี่อธิบายให้ฟังใหม่ได้นะคะ

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 จบจาก โรงเรียน เตรียมอุมศึกษา
 • ปริญญาตรี จบการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ และ*ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หลังสูตรติวเตอร์รับสอนพิเศษ

 • ประถมศึกษา ป.1-ป.6
 • มัธยมศึกษา ม.ต้น (ม.1-ม.3)
 • มัธยมศึกษา ม.ปลาย (ม.4-ม.6)
 • English Program
 • International

ปัจจุบันรับสอนวิชา

 • อังกฤษ ม.1 เน้นแกรมม่า อ่าน เขียน
 • ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ สื่อสารเป็นภาษาจีน
 • การบ้านภาษาจีน ป.6 สอนเสริมเนื้อหาจีนกลาง
 • สอนจีน ให้คนญี่ปุ่น สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • จีน ม.5 ติวเสริมเตรียมสอบ PAT 7 ภาษาจีน
 • สอบ HSK ระดับ 3 และ 4

รับสอนวิชาด้านภาษา

 • ภาษาอังกฤษ (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
 • ภาษาจีนกลาง ทุกระดับชััน
 • เรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น เน้นสนทนา และ จำตัวอักษร คำศัพท์ เน้นการเรียนแบบเล่น เน้นสนุกสนาน และ ใช่สื่อการ สอนที่หลากหลายกับเด็กทำให้เด็กมีความสนใจเรียน เกิดความสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ ทำให้น้องซัน อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นและ ไม่กลัวการเรียนพิเศษ